Priser & rabatter

Priser & Rabatter

 

Följande priser och rabatter gäller för hösten 2019.

 

En danslektion är 70 min för vuxna och 45 min för barn.

 

1 kurs kostar 850 kr per person.

 

Rabatter för vuxna: Om du väljer att dansa mer än 1 kurs får du följande rabatt:

Om du dansar 2 kurser: 200 kr i rabatt

Om du dansar 3 kurser: 300 kr i rabatt

 

Rabatterna gäller under ovannämnda kursperiod.

 

Familjerabatt: Det går bra för föräldrar och barn att använda rabatterna ihop!

Tex om mamma dansar en salsakurs och sonen dansar salsa för barn så räknas det som att gå 2 kurser

och familjen får 200 kr i rabatt. Om ni har två barn som dansar salsa för barn, så räknas det som 2 kurser och ni får 200 kr i rabatt. Obs! kan endast användas inom samma hushåll och för en kursperiod.

 

Olysfallsförsäkring ingå ej i kursavgiften.