Priser & rabatter

Priser & Rabatter


Följande priser och rabatter gäller för år 2020.


1 kurs (8 veckor) kostar 850 kr per person.


Om du väljer att dansa mer än 1 kurs får du följande rabatt:

Om du dansar 2 kurser: 200 kr i rabatt

Om du dansar 3 kurser: 300 kr i rabatt


Rabatterna gäller under ovannämnda kursperiod.


Olysfallsförsäkring ingå ej i kursavgiften.